Politik for persondataloven for Odense Marineforening, som følge af EU’s persondataforordning (GDPR).Trådt i kraft 25. maj 2018.

Odense Marineforenings dataansvar.
Nedenfor følger bestyrelsens vurdering af, hvordan foreningen kan leve op til EU’s nye regler for behandling af personoplysninger.
Vi vil sikre, at dine personoplysninger behandles på en gennemsigtig måde, som du kan være tryg ved.
Behandling af personoplysninger. Vi registrerer kun oplysninger, der er relevante for foreningens drift. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere har betydning for foreningen. Formålet er administration af foreningens medlemsregister, så vi har styr på, hvem der er medlemmer, og hvordan vi får kontakt med medlemmerne. Det er oplysninger du selv giver os.

Følgende oplysninger registreres:

  • Navn
  • Adresse
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdag og år
  • Indmeldelsesdato
  • Kontingentbetalingsdato
  • Udmeldelsesdato

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

Foreningen har behov for disse oplysninger for at kunne varetage medlemshåndteringen; herunder kontingentopkrævning samt udsendelse af øvrige informationer, der er relevante for dit medlemskab. Foreningen beder ikke om, og opbevarer derfor heller ikke, personfølsomme oplysninger.

Den dataansvarlige for Odense Marineforening.
Formanden er foreningens dataansvarlige.
Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer fremgår af hjemmesiden omf.dk under menupunktet ”Foreningen: Adresse, Vedtægter og Bestyrelse”.

Odense, den 15. maj 2023


Bestyrelsen for Odense Marineforening

Støt vores sponsorer, de støtter os

Hvem er på

Vi har 356 gæster og ingen medlemmer online